فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات افکار عمومی

موسسه خبری و اطلاع رسانی افق در راستای اعتلا و ارتقای دانش افکار عمومی، فصلنامه علمی-تخصصی  مطالعات افکار عمومی را منتشر می‌کند. لذا ازکلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این حوزه دعوت می نماید مقالات پژوهشی خود در حوزه افکار عمومی که انجام شده است، را پس ازمطالعه راهنما و شیوه نامه ارسال مقاله، از طریق ایمیل به فصلنامه ارسال نمایند.

faslnameh@ofoghnews.ir

publicopinionjournal@yahoo.com

publicopinionjournal@gmail.com

 

خط مشی فصلنامه

خط مشی فصلنامه مطالعات افکار عمومی انتشار مقاله های علمی و پژوهشی در حوزه افکار عمومی است. لازم است مقاله ها در  جهت توسعه دانش افکار عمومی باشد تحلیل نظرات و تجارب مرتبط با حوزه افکار عمومی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد.

وضعیت رتبه بندی فصلنامه:

رتبه این فصلنامه علمی- تخصصی می باشد.( در حال تغییر وضعیت به علمی پژوهشی)

شیوه نامه تهیه مقالات

فصلنامه مطالعات افکار عمومی با کمک و همیاری استادان و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور منتشر می شود.

این نشریه تخصصی و علمی و پژوهشی مقاله هایی را که به هیچ نشریه دیگری در داخل یا خارج ارسال نشده و یا در آن به چاپ نرسیده باشد در موضوعات مرتبط با افکار عمومی منتشر می کند.

لازم است مقاله های علمی – پژوهشی از ویژگی های زیر برخوردار باشند.

۱-   عنوان مقاله با موضوعات فصلنامه تناسب داشته باشد.

۲-   از واژگان تخصصی رایج و معادل آن ها در رشته مورد نظر استفاده شود

۳-   مقاله بر اساس منابع معتبر و تا حد امکان جدید تدوین شود و به لحاظ اخلاق علمی منابع استفاده شده به صراحت در متن مشخص شده باشد.

۴-   فایل Word مقاله به همراه نامه ای به  سردبیر ایمیل شود و یا توسط فرم زیر ارسال شود. مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شماره تلفن، نمابر، پست الکترونیکی نویسنده نویسندگان در ایمیل قید شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد مسول مکاتبه مشخص شود. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت به نشانی جدید به ایمیل فصلنامه اطلاع داده شود.

ساختار مقاله:

مقاله دارای بخشهای زیر است:

۱-   عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

۲-   نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/ نویسندگان

۳-   چکیده (فارسی، انگلیسی): در این بخش مطالب اصلی مقاله به صورت فشرده ( بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه) بیان می شود.

۴-   کلید واژه ها : از میان واژه های اصلی مقاله بین ۳-۵ واژه مشخص می شود.

۵-   متن مقاله: شامل محورهای اصلی و فرعی مربوط به موضوع با عنوان مشخص می باشد.

۶-    نتایج تدوین یافته : بحث و جمع بندی مطالبی است که نویسنده در متن مقاله بیان می کند.

منابع به شکل زیر تدوین می شود:

الف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده سال انتشار و شماره صفحه(درصورت لزوم) در داخل پرانتز آورده می شود به طور مثال: (مهر آیین ۳۵:۱۳۸۴) و (۱۴۳:۲۰۰۳ Giddens)

ب) اطلاعات کتاب شناسی به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان دیگری آورده شود:

کتاب با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام، سال انتشار. «عنوان» و محل چاپ، نام انتشارات، صفحه.

مقاله با بیش از یک نویسنده: نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی همکار(ان). سال انتشار، عنوان. نام نشریه، دوره شماره: صفحه شروع و پایان مقاله.

مقاله در مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام، سال انتشار. «عنوان مقاله». صفحه شروع و پایان مقاله در نام مجموعه مقالات، نام و نام خانوادگی گردآورنده(گان). محل نشر: ناشر.

چکیده مقاله: نام خانوادگی، نام، سال انتشار. «عنوان» و نام نشریه. محل نشر: ناشر.

گزارش: نام موسسه. سال انتشار. عنوان. پایان نامه دکتری.کارشناسی ارشد. نام دانشگاه.

روزنامه، خبرنامه: نام خانوادگی، نام، سال، ماه و روز انتشار. «عنوان». نام روزنامه/خبرنامه و محل نشر.

مجموعه ها: نام و نام خانوادگی، نام(نویسنده و نویسندگان)،«عنوان مقاله داخل گیومه» ، نام و آدرس اینترنتی به صورت ایتالیک.

۸-  تصویر وجدول با مأخذ ،شماره وتوضیحاتی کافی در بالای جدول وزیر تصویر تنظیم می شود .اصل هر تصویر یا نسخه ای از آن بر وری دیسکت یا دیسک فشرده (حداقل ۶۰۰ دی .پی.آی) به دفتر پژوهش نامه ارسال شود .تصاویر سیاه وسفید چاپ خواهد شد ،مگر آن که ضرورت رنگی بودن آن قید شود.

۹-  ضما ئم پیش از منابع ومآخذ به متن پیوست می شود .

۱۰- یادداشت ها به صورت پانوشت نوشته می شوند وشماره آن ها به صورت متوالی در متن مشخص می شود .

*این فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است .مسئولیت واعتبار علمی مطالب به عهده نویسنده / نویسندگان است.مقاله ها به ترتیب تاریخ دریافت آن ها چاپ می شود .حق چاپ مقاله پس از پذیرش هیات داوران به پژوهش نامه منحصر خواهد شد.

 

۱- مطالب مندرج  در فصلنامه الزاما” بیانگر نظرات صاحب امتیاز نمی باشد.مسئولیت مطالب ومقالات بر عهده  نویسندگان آن است.

۲-  نقل مندرجات این فصلنامه با ذکر مآخذ بلامانع است.

پژوهشگران وناشرانی که تمایل دارند کتابشان با موضوعات مربوط به مطالعات افکار عمومی در این مجله «نقد یا معرفی»شوند ، لطفا” دو نسخه از آخرین اثر چاپ شده خود را به دفتر مجله ارسال کنند.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]