یک حرکت زیبای انسانی: 30 روز - 30 بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک) | سایت خبری تحلیلی افق
کد خبر:253922
پ

یک حرکت زیبای انسانی: ۳۰ روز – ۳۰ بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک)

این فراخوان به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این ۳۰ بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد.

از روز دهم ماه مبارک رمضان تا ۱۰ روز بعد از عید فطر، یعنی در ۳۰ روز ، می خواهیم به کمک یکدیگر، ۳۰ بیمارن مبتلا به سرطان را انشاءالله نجات دهیم. این ۳۰ بیمار، همگی مستمند هستند و حتی در تأمین مایحتاج روزمره شان نیز مشکل دارند و در این میان، بیماری سرطان نیز بر زندگی آنها و خانواده هایشان سایه افکنده است. آنها روزگار سختی را در میان تنگدستی و بیماری صعب العلاج سرطان می گذرانند.

بیمارستان خیریه امید، این بیماران را تحت پوشش خود قرار داده است و البته این ها ، تنها بخشی از صدها بیماری هستند که در این مرکز درمانی خیریه، تحت مداوایند.
با همکاری بیمارستان خیریه امید، فهرست ۳۰ بیماری که از بقیه بیماران فقیرتر و نیازمندتر هستند را از روی پرونده هایشان استخراج کردیم و اینک می خواهیم با کمک کاربران خیر و انساندوست فضای مجازی، نور امیدی بر زندگی این افراد تهیدست بیفکنیم.
بیمارستان خیریه امید، در ارومیه است و بیماران مبتلا به سرطان در شمال غرب کشور را تحت پوشش قرار می دهد. (گزارش کار ای انجمن را در این لینک بخوانید)

این فراخوان به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این ۳۰ بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد. یعنی هر کمکی که می کنید در واقع به ۳۰ نفر کمک می کنید.
در نجات این ۳۰ انسان سهیم باشیم؛ ناامیدشان نکنیم و لبخند سلامتی را بر لبانشان بیاوریم.

این درگاه پرداخت آنلاین است؛ هر اندازه می توانیم و از دست مان بر می آید کمک کنیم به نیت سلامتی عزیزان مان.

ليست بيماران بي بضاعت :

۱ 
مبتلا به كانسر(سرطان) ريه
–به شماره پرونده ۱۵-۹۷ 
–بيمار متولد ۱۳۶۱-از آبان ۹۶ تحت درمان -دفترچه تامين اجتماعي دارند- بيمه كارگري- -مبلغ بيمه ماهانه ۸۰ هزار تومان ماهانه- متاهل- داراي دو فرزند-محصل – همسر ۲۷ ساله – خانه دار- منزل استيجاري- اجاره ماهانه ۳۵۰ هزار تومان- منبع درامد يارانه وكمك برادر
هزينه:بستري ودارو به صورت ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت-بستري – آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ونيم ميليون تومان ميباشد .با توجه به اينكه سرپرست خانوار بيمار است .
ساکن ارومیه
دوره درمان:هر دوهفته يكبار

۲  
كانسر:متاستاتيك/ ریه
شماره پرونده:۳۶۶-۹۶ 
–متولد۱۳۵۱-مجرد- خانه دار- با خانواده زندگي ميكند- پدر ۷۵ ساله مددجوي كميته- از كارافتاده است- منزل استيجاري- اجاره ماهانه ۴۵۰ هزار تومان- منبع درامد يارانه ومستمري كميته امداد

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت-بستري هاي مداوم – آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي چهار ميليون تومان ميباشد
ساکن ارومیه
دوره درمان :در ماه ۴ بار

۳
– شماره پرونده:۲۲-۹۶
-كانسر پستان
– متاهل- متولد ۱۳۴۵-همسر متولد۱۳۵۱-كارگر ساختماني- بيمه روستايي- منزل شخصي- ۳فرزند- دو دختر –يك دختر محصل – يك پسر محصل- منبع درامد يارانه –كار همسر- از سال ۹۵ تحت درمان-
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد
ساکن شبستر
دوره درمان:هر۲۱ روز يكبار

۴
– شماره پرونده:۱۱۸-۹۶ 
–كانسر مغز
– متولد ۱۳۴۹- سرپرست-كشاورز بود- روي زمين ديم- از سال۹۶ تحت درمان- روستايي- منزل شخصي- ۴ فرزند دارد- سه دختر متاهل خانه دار- يك پسر متاهل كارگر-منبع درامد يارانه – كشاورزي- كمك پسر –هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره دو و نيم ميليون تومان

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد
ساکن میاندوآب
دوره درمان:هر ۲۱ روز يكبار

۵
– شماره پرونده ۲۳۵-۹۳
-متولد۱۳۴۵- سرپرست- روستايي- كارگر ساده- مددجوي كميته امداد – از سال۹۲ تحت درمان- داراي دو دختر متاهل خانه دار ودو پسر –متاهل- كارگر- منزل شخصي- منبع درامد: يارانه – مستمري كميته

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه سرپرست خانوار بيمار است .
ساکن میاندواب
دوره درمان:۲۱ روز يكبار

۶ 
– شماره پرونده ۹۱-۶۸
– كانسر پستان
– متولد۱۳۵۶- از سال ۹۱ تحت درمان – همسر كارگر- ۳۸ ساله- دو فرزند دختر محصل دارد- منبع درامد يارانه – كار همسر- منزل استيجاري- اجاره ماهانه ۲۵۰ هزار تومان 
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه دروه درمان طولاني شده است .
ساکن نقده
دوره درمان: هر ۲۱ روز يكبار

۷
– به شماره پرونده ۶۹-۹۴
-كانسر پستان
– ازسال ۹۴ تحت درمان- متولد۱۳۴۶- خانه دار- همسر فوت كرده- مددجوي بهزيستي- داراي يك پسر معلول- منبع درامد يارانه ومستمري بهزيستي  
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار فاقد سرپرست است ودوره درمان طولاني شده است .
ساكن پيرانشهر
دوره درمان:هر۲۱ روز يكبار

۸ 
– شماره پرونده ۹۵-۲۴۸
-كانسر تيروييد
– متولد۱۳۶۰-متاهل- خانه دار- همسر متولد۱۳۵۸۱- به دليل سقوط از ارتفاع فاقد درامد  و زمين گير- استيجاري- اجاره ماهانه۴۸۰ هزار تومان- دو فرزند دوقلو محصل- ۱۲ ساله دارد- منبع درامد كمك خواهر شوهر- يارانه- كمك مردم وخيرين هزينه ها:دارو ودرمان واياب وذهاب به تهران بابات درمان هردوره ۵۰۰ هزار تومان
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد .بيمار ماهانه به تهران مراجعه مي كند . 
ساكن پيرانشهر
دوره درمان:هر دو هفته يكبار

۹
– شماره پرونده ۲۸۵-۹۴ 
– كانسر ساركوم
– بيكار- از سال ۹۴ تحت درمان- پدر از سال ۹۶ نيز مبتلا به كانسر شد- بعد از يك سال فوت كرد- بيمار به دليل نوع بيماري نياز به ساكشن براي تميزي زخم- جراحي مكرر زخم- پانسمان كامفيلد دارد – با خانواده زندگي ميكند- منبع درامد يارانه وكار خواهر ها 
هزينه ها: جراحي(هر دوره ۱۵ ميليون تومان )-ساكشن(سه ميليون تومان)پانسمان كامفيلد هر دوره ۱۵ روزه يك ميليون تومان 
ساكن اروميه
دوره درمان هر۱۵ روز يكبار

۱۰ 
– شماره پرونده۶۹-۹۱
-مبتلا به توده هاي متعدد خوش خيم كه دايم نياز به جراحي دارند- متولد۱۳۶۳- همسر به دليل بيماري طلاق گرفته- سرپرست سه فرزند محصل زير ۱۱ سال ميباشد- مددجوي كميته- منزل استيجاري- اجاره ماهانه ۴۰۰ هزار تومان- منبع درامد يارانه بنياد كودك- مستمري كميته

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار فاقد درامد –فاقد سرپرست ميباشد .
ساكن اروميه
دوره درمان ماهانه

۱۱
– شماره پرونده۴۰-۹۷
– كانسر مري
– متولد۱۳۱۹- خانه دار- همسر در سال۵۷ فوت كرده- بيمار روستايي –مددجوي كميته- ۵ فرزند دارد- سه پسر متاهل- دو دختر متاهل- منبع درمامد يارانه مستمري كميته تنها در روستا زندگي ميكند –
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار فاقد سرپرست است .
ساكن پلدشت
دوره درمان هر ۲۱ روز يكبار

۱۲
–  شماره پرونده ۹۷-۴۱
– كانسر روده
– متولد۱۳۵۴-سرپرست- روستايي- ۵ فرزند دارد- كارگر فصلي بوده –همسر خانه دار- منبع درامد يارانه وكارگري خود بيمار – كارگري همسر بيمار 

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه سرپرست بيمار است.
ساكن پلدشت
دوره درمان هر ۲۱ روز يكبار

۱۳ 
–شماره پرونده ۳۶-۹۶
– كانسر رحم
– متولد۱۳۶۳- از دي سال۹۵ تحت درمان- خانه دار- همسر كارگر ساختمان- دارراي دو فرزند محصل- منزل شخصي- منبع درامد يارانه وكارگري همسر
هزينه ها:داروهاي شيمي درماني ۳۵۰ هزار تومان هر دوره 
ساكن مياندواب
دوره درمان :هر۲۱ روز يكبار 

۱۴
شماره پرونده۳۱-۹۶
–كانسر پستان
منبع درامد يارانه وكمك برادر
– متولد ۱۳۵۰-متاهل- مددجوي كميته- از سال۹۵ تحت درمان خانه دار- همسر مسافر كش- داراي سه فرزند- محصل- منبع درامد يارانه- مستمري كميته- كار همسر 
هزينه :داروهاي شيمي درماني هر دوره ۵۰۰ هزار تومان 
ساكن مهاباد
دوره درمان هر۲۱ روز يكبار

۱۵
– شماره پرونده ۳۲۸- ۹۶
– كانسر پستان
– متاهل – متولد۱۳۴۷- خانه دار- همسر متولد۱۳۵۲- روستايي- كشاورز- دو فرزند دختر محصل دارد- تحت پوشش كميته- امداد- منزل شخصي- از مهر۹۶ تحت درمان- منبع درامد كار همسر و يارانه 
هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره ۱۵۰ هزار تومان

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه – معيشت-بستري – آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ونيم ميليون تومان مي باشد.با توجه به اينكه دوره درمان بيمار به صورت هفتگي ميباشد .
ساكن:اروميه
دوره درمان هفتگي 

۱۶ 
– شماره پرونده ۳۱۹-۹۶
–كانسر پستان
– متولد۱۳۵۹- خانه دا-ر همسر متولد۱۳۵۲- كارگر ساده- داراي دو فرزند- روستايي- منبع درامد يارانه و كارگري همسر- اجاره نشين- اجاره ماهانه۴۰۰ هزار تومان
هزينه: داروهاي شيمي درماني هر دوره۳۵۰ هزار تومان

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد
ساكن خوي
دوره درمان ۲۱ روز يكبار

۱۷ 
– شماره پرونده ۹-۹۷
– كانسر كارسينوما
– متولد۱۳۶۴- متاهل- كارگر فصلي- منزل استيجاري با جاره ۳۰۰ هزار تومان- همسر متولد۱۳۶۷- خانه دار- منبع درامد يارانه وكارگري بيمار- 
هزينه:داروي شيمي درماني هر دوره ۲۰۰ هزار تومان 
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت-بستري- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي دوميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه سرپرست بيمار است .
ساكن اروميه
دوره درمان هر دو هفته يكبار

۱۸ 
-شماره پرونده۳۳۰-۹۶
– كانسر لگن  
– متولد۱۳۷۱- متاهل- مددجوي كميته امداد – كارگر كارواش- همسر متولد۱۳۷۰ و همزمان مبتلا به كانسر مغز- هر دو همزمان تحت درمان در بيمارستان اميد- منبع درامد يارانه- ومستمري كميته-  روستايي 
هزينه ها: داروي همسر وبيمار هر دوره ۴ ميليون تومان 
 
ساكن:سلماس
دوره درمان هر دو هفته يكبار

۱۹
-شماره پرونده۲۸۲-۹۴
– كانسر پستان
– متولد۱۳۵۹- متاهل- خانه دار- همسر راننده تاكسي- ۴۳ ساله- داراي دو فرزند محصل- منزل استيجاري- اجاره ماهانه۳۰۰ هزار تومان- شهري- منبع درامد كار همسر ويارانه

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه دوره درمان طولاني شده است .
ساكن مهاباد
دوره درمان :هر۲۱ روز يكبار

۲۰
– شماره پرونده۸۲-۹۵
– كانسر پستان
– متولد ۱۳۵۴- خانه دار- متاهل- داراي سه فرزند محصل- همسر ۴۵ سال- كارگر- روستايي – ۲ راس گاو شير ده دارند .منبع درامد يارانه ودامداري 
هزينه: داروي شيمي درماني هر دوره ۱۵۰ هزار تومان
ساكن مياندواب
دوره درمان:هر دو هفته يكبار

۲۱
– شماره پرونده۹۵-۹۵
– كانسر كبد
– متولد۱۳۷۰- داراي دو همسر- پدر با مادر بيمار وفرزندان ارتباطي ندارد وكليه هزينه هاي درماني توسط كار برادر كه ام دي اف كار است تامين مي شود ودر روستا زمين زراعي دارد كه درامد از كشاورزي هم ميباشد- بيمار از سال ۹۵ تحت درمان –منبع درامد يارانه و كار برادر
هزينه:داروهاي شيمي درماني هر دوره۳ ميليون تومان

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه پدر با بيمار ارتباطي ندارد وخود بيمار هم به دليل طولاني شدن دوره درمان قادر به كار نميباشند وفاقد درآمد ميباشند .
ساكن:اروميه
دوره درمان:هر۲۱ روز يكبار

۲۲ 
– شماره پرونده۳۶۷-۹۶
– كانسر پستان 
– متولد۱۳۵۵- خانه دار -همسر متولد۱۳۴۷- جراحي قلب كرده واز كار افتاده است- روستايي- سه فرزند دختر دارد- يك متاهل- دو مجرد خانه دار- يك دختر محصل- منبع درامد يارانه خيريه خوي ويارانه 
هزينه :داروهاي شيمي درماني هر دوره۱۵۰ هزار تومان 
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه سرپرست به دليل عمل قلب باز امكان اشتغال ندارد.
ساكن خوي
دوره درمان ۲ هفته يكبار

۲۳ 
– شماره پرونده۳۴۵-۹۶
– كانسر پستان
– متولد۱۳۶۵- خانه دار- همسر متولد۱۳۵۳- كارگر فصلي- داراي دو فرزند محصل- منزل استيجاري- اجاره ماهانه ۳۳۰ هزار تومان- منبع درامد يارانه- كمك فاميلا- كارگري همسر- 

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد و  هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره۵۵۰ هزار تومان است.
ساكن اشنويه
دوره درمان :۲۱ روز يكبار

۲۴ 
-شماره پرونده۳۰۷-۹۶
-كانسر معده
– متولد ۱۳۵۶- سرپرست- متاهل- داراي دو فرزند محصل- كارگر ميدان ميوه وتره بار- منبع درامد يارانه وكارگري بيمار- 
هزينه:داروهاي شيمي درماني- بستري- آزمايش- سونوگرافي- معيشت- وهر دوره۶۰۰ هزار تومان

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس-بستري – سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي دوميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار خود سرپرست ميباشد .در بازديد از منزل نيز مشخص شده كه ايشان از حداقل هاي ضروري براي زندگي (آب اشاميدني وبرق)نيز بهره مند نیست.
ساكن:اروميه
دوره درمان:هر هفته

۲۵ 
– شماره پرونده۳۶۳-۹۶
– كانسر ريه
– متولد۱۳۱۴- بيكار-سرپرست-همسر خانه دار- بيمار مددجوي بهزيستي- يك پسر معلول دارد- با خانواده زندگي ميكند- ۳پسر متاهل داشته كه كشاورز ميباشند ويك دختر متاهل خانه دار- منبع درامد يارانه- مستمري كميته –كار پسر بزرگ خانواده –

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛ معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشدو هزينه  اروهاي شيمي درماني هر دوره ۲۰۰ هزار تومان است. با توجه به اينكه سرپرست بيمار است ويك فرزند معلول نيز در خانواده وجود دارد .
ساكن اروميه
دوره درمان:هر دو هفته يكبار

۲۶
– شماره پرونده۱۳۸-۹۴
– كانسر پستان
– متولد۱۳۴۶- خانه دار- متاهل- همسر ۵۵ ساله- كارگر روستا- به دليل بيماري وعدم پرداخت هزينه ها از همسر جدا شده- داراي دو فرزند –خانه دار متاهل- با دختر بزرگ زندگي ميكند كه دختر مستاجر وهمسرش كارگر ساختماني است واز سال۹۴ تحت درمان است/

ساكن خوي
دوره درمان:هر ۲۱ روز يكبار

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد و هزينه داروي شيمي درماني هر دوره۱۰۰ هزار تومان است.با توجه به طولاني بودن دوره درمان وهمچنين فاقد سرپرست بودن.

۲۷ 
 شماره پرونده۲۸۷-۹۴
– كانسر معده
-از كار افتاده- متولد۱۳۱۳- مددجوي كميته- سرپرست- از سال۹۲ تحت درمان- همسر ۶۰ ساله- خانه دار- داري ۵ فرزند- متاهل- جدا از خانواده- دو دختر متاهل- خانه دار- سه پسر متاهل- كارگر –منبع درامد يارانه ومستمري كميته
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشدهزينه و داروهاي شيمي درماني هز دوره۱۵۰ هزار تومان است.با توجه به اينكه سرپرست بيمار است- دوره درمان طولاني و از كار افتاده ميباشد .
ساكن اروميه 
دوره درمان :۲۱ روز يكبار

۲۸ 
-شماره پرونده۴۵-۹۷
-كانسر نخاع
– متولد۱۳۶۷- متهال- خانه دار- همسر متولد۱۳۶۱- كارگر ودست فروش- اجاره نشين- اجاره ماهانه۳۸۰ هزار تومان- داراي دو فرزند پسر محصل- منبع درامد يارانه- كمك مردم- كارگري همسر 

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد و هزينه داروهاي شيمي درماني- بستري هردوره۲۵۰ هزار تومان است.
ساكن شاهين دژ
دوره درمان:هر۲۱ روز يكبار

۲۹ 
– شماره پرونده۲۷-۹۷
– كانسر روده
– خانه دار- متولد۱۳۴۲- همسر متولد۱۳۴۱- كشاورز- روستايي- داراي زمين ديم- ۳ فرزند دارد- دختر خانه دار- دختر محصل- دختر محصل- منبع درامد يارانه وكار همسر كه جراحي قلب شده و از كار سنگين معاف است

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد و هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره۱۸۰ هزار تومان است.با توجه به جراحي قلب باز همسر ؛امكان اشتغال ندارد.
ساكن مياندواب
دوره درمان هر۲۱ روز يكبار

۳۰ 
-شماره پرونده۳۵-۹۷
– كانسر ريه
– متولد۱۳۲۶- سرپرست- كارگر بوده- در حال حاضر بيكار- ۸ فرزند دارد- ۵ دختر متاهل- جدا از خانواده وسه پسر كه متاهل و كارگر ميباشند وبيمار با يك پسر خود همراه ۳ نوه- عروس- همسر در يك منزل روستايي زندگي ميكنند كه نوه ها مشكل ژنتيكي  وتشنج دارند- تنها درامد يارانه وكارگري پسر 

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي—بستري اياب وذهاب و…به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره۱۲۰ هزار تومان است.با توجه به اينكه سرپرست بيمار ميباشد وامكان اشتغال ندارد.
ساكن اروميه
دوره درمان هر ۲ هفته يكبار

می خواهم آنلاین کمک کنم (کلیک)

یک حرکت زیبای انسانی: 30 روز - 30 بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک)

منبع
عصرایران
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 − = 17

کلید مقابل را فعال کنید