پیرزن ۷۰ ساله‌ای که بازار سکه را به هم ریخت!/عکس

سلطان سکه