فاقد تصویر شاخص

تعويض مجوز طرح ترافيک خود از طريق سايت شهرداري تهران(www.tehran.ir)

وحيد نوروزي اظهار کرد: متقاضيان تعويض مجوز طرح ترافيک مي‌توانند با ورود به سايت شهرداري تهران و انتخاب گزينه تعويض آرم نسبت به اين کار اقدام کنند که به صورت ...
1 2 3 4