فاقد تصویر شاخص

اعضای اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای چهار سال دیگر مشخص شدند

فعالیت علی نیکوسخن و مصطفی تینای طهرانی به عنوان رئیس و نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای چهار سال دیگر در این اتحادیه ادامه خواهد داشت. افق -  مهر، نیکوسخن در ...
1 34 35 36