اعضای جدید هیات‌ مدیره منطقه آزاد قشم و ماکو تعیین شدند

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اعضای جدید هیات‌ مدیره منطقه آزاد قشم و ماکو را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه بیستم آذرماه جاری به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ پنجم شهریور 1392 تصویب کردند:

1ـ آقای حسین فروزان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات‌ مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای قربانعلی سعادت می‌شود.

2ـ آقای محمد میرزایی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات‌ مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای محمد عباسپور می‌شود.

3ـ آقای نادر صفرزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات‌ مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای کریم فروزان می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ بیستم آذرماه 1392 به تایید ریاست جمهوری رسیده است.

همچنین وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه بیستم آذر 1392 به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ پنجم شهریور 1392 تصویب کردند:

1ـ آقای احمد حبیبی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات‌ مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می‌شود.

2ـ آقای علی‌اکبر شعبانی‌فردجهرمی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیات‌ مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می‌شود.

این تصویب‌ نامه در تاریخ 20 آذرماه 1392 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 27 آذرماه این دو مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.

کلیدواژه ها: ، ، ، ،


*


آخرین اخبار