افشاگری کاپیتان پرسپولیس در مورد داستان معروف آب‌های آلوده

محمد نوری اظهارات جدیدی در مورد ماجرای معروف آب های آلوده در اصفهان نقل کرد. به گزارش نامه نیوز، چندسال قبل بازی پرسپولیس در اصفهان برابر سپاهان با جنجالی بزرگ همراه شد؛ برخی بازیکنان پرسپولیس در جریان بازی از حالت طبیعی خارج شدند. آن زمان اولین بحثی که به عنوان عامل مشکوک در وقوع این […]

محمد نوری اظهارات جدیدی در مورد ماجرای معروف آب های آلوده در اصفهان نقل کرد.
به گزارش نامه نیوز، چندسال قبل بازی پرسپولیس در اصفهان برابر سپاهان با جنجالی بزرگ همراه شد؛ برخی بازیکنان پرسپولیس در جریان بازی از حالت طبیعی خارج شدند.
آن زمان اولین بحثی که به عنوان عامل مشکوک در وقوع این اتفاق مطرح شد، آب های آلوده بود و برخی ها نیز از نیروهای ماورا الطبیعه صحبت کردند.
با وجود بررسی های زیاد و تحقیقات رسانه ای، ماجرای اصفهان بدون اینکه به نتیجه برسد، به دست فراموشی سپرده شد.
محمد نوری کاپیتان فعلی پرسپولیس یکی از بازیکنان این تیم بود که در آن بازی معروف دچار مشکل شد.
نوری در جریان گفتگوی خود با برنامه 90 به آن مسابقه اشاره کرد و ضمن تشریح وضعیت خود نکته جدیدی را بیان کرد: ما پس از بازی آزمایش های مختلفی دادیم و جالب اینکه وقتی از پزشک پرسپولیس سراغ پاسخ آزمایش ها را گرفتم اعلام کرد که در خودروی وی بوده و به همراه وسایلش به سرقت رفته است!
این اظهارنظر عجیب با واکنش جالب فردوسی پور مواجه شد و گفت: با این حساب باید گفت آن اتفاق کار خودی ها بوده است!

نظر شما:

*


آخرین اخبار