اتاق بازرگانی تبریز منتبخان خود را شناخت + اسامی

نتایج انتخابات اتاق بازرگانی تبریز مشخص ۵۶۱ نفر از واجدان شرایط رای دادند.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


*


آخرین اخبار