لبنان دومین میزبان اجلاس شهرداران/ مشهد دبیرخانه دائمی شد

نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام مشهد به عنوان دبیرخانه دائمی این اجلاس و لبنان به عنوان میزبان دومین اجلاس شهرداران جهان اسلام در دو سال آینده مشخص شد.

 

خبرگزاری فارس: لبنان دومین میزبان اجلاس شهرداران/ مشهد دبیرخانه دائمی شد

افق نیوز/نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام در مشهد در حالی پایان یافت که در بیانیه انتهایی این نشست مشهد به عنوان دبیرخانه دائمی این اجلاس و لبنان به عنوان میزبان دومین اجلاس شهرداران جهان اسلام در دو سال آینده مشخص شد.

در این بیانیه آمده است:

اعضای حاضر در این نشست ضمن معرفی اسلام به عنوان حامی عشق و صلح، برائت خود را از تروریسم اعلام می‌کند و ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی طی سال‌های اخیر که منجر به تخریب بخش عمده‌ای از شهرهای اسلامی گردیده، ضمن توجه جدی نسبت به بازسازی و احیای شهرهای تخریب شده به عنوان  بخش هویت و فرهنگ جهان اسلام را مورد تاکید قرار داده و رفع مظلومیت از جوامع مسلمانان با تقویت تعاملات و حمایت از یکدیگر را خواستار شدند.

نمایندگان در نشست موارد ذیل را که از جمله مشترکات ضروری مدیریت شهرهای اسلامی است مورد تاکید قرار داده و امیدواری خود را نسبت به پیگیری آن از طریق سازوکارهای مورد تفاهم و تعامل با سازمان‌های مشابه ذیل oic ابراز داشتند:

اول توجه به معماری و شهرسازی اسلامی در ساخت و سازهای شهری

توجه به فضای کالبدی شهری با تاثیر ویژه ای که بر معنویت، شادی و رفاه شهروندان در شهر دارد

توجه به درآمدهای پایدار شهری با نگاه ویژه به عدالت محوری و عدم تحمیل بار اضافی بر شهروندان در هزینه های شهرنشینی

توجه به تعاملات شهری در جهت تبادل اطلاعات، تجارب، فن‌آوری ها و دانش مدیریت شهری به منظور تقویت شبکه شهرهای اسلامی

همچنین در این اجلاس توافق شد تا نشست های کارشناسی برای تعریف و تبیین الزامات تشکیل شبکه همکاری شهرهای اسلامی با مشارکت شهرهای حاضر به صورت داوطلبانه برگزار گردد.

علاوه بر آن، شهر مشهد به عنوان دبیرخانه هماهنگی این نشست ها معرفی گردید و مقرر شد در فاصله دو سال از نشست مشهد، شهر قبیری لبنان به عنوان دومین میزبان اجلاس شهرداران جهان اسلام مشخص گردید.

فارس


*


آخرین اخبار