نهنگ یک صیاد را بلعید و ۳ روز بعد پس داد! +تصویر

یک صیاد اسپانیایی بعد از ۳ روز ناپدیدشدن در آبهای طوفانی، زنده به خانه بازگشت و مدعیست که پس از غرق شناورش، توسط نهنگی عظیم الجثه بلعیده شده و پس از ۳ شبانه روز نهنگ او را رها کرده است!

یک صیاد اسپانیایی ماجرای عجیبی را تعریف کرده که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، ادعایی که ماجرای مرموز گم شدن او را در دریا توضیح می دهد.
نهنگ سفید نهنگ یک صیاد را بلعید و ۳ روز بعد پس داد! +عکس

 یک صیاد اسپانیایی بعد از ۳ روز ناپدیدشدن در آبهای طوفانی، زنده به خانه بازگشت و مدعیست که پس از غرق شناورش، توسط نهنگی عظیم الجثه بلعیده شده و پس از ۳ شبانه روز نهنگ او را رها کرده است!

 

 

 

فردا


*


آخرین اخبار