یک نفر مقابل داربی ایستاده است / قرارداد جباری بازی به بازی است

اگر سه شنبه ایفمارک اور ا تایید نکنند قراردادی امضا نشده و در صورت تایید قرارداد این بازیکن با استقلال بازی به بازی است.

گل نوشته یک نفر مخالف برگزاری دربی است و آن هم کسی نیست به جز فتاحی؛  رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ.

 

مهمترین تیتر و اصلی تیتر روزنامه هم مربوط به شرایط جباری است که اگر سه شنبه ایفمارک اور ا تایید نکنند قراردادی امضا نشده و در صورت تایید قرارداد این بازیکن با استقلال بازی به بازی است.

 

 


*


آخرین اخبار