ساختمانی مانند پیکر یک انسان+تصاویر

ارتفاع این ساختمان که از نظر ظاهری مانند پیکر یک انسان نشسته است سی و دو متر است.

این ساختمان در هلند ساخته شده و با سفر به درون آن می‌توان از تمامی قسمتها و کارکرد درست یک بدن سالم اطلاعات کسب کرد.

ارتفاع این ساختمان که از نظر ظاهری مانند پیکر یک انسان نشسته است سی و دو متر است.

yjc.ir


*


آخرین اخبار