فاقد تصویر شاخص

آيا واقعا پروين را كشته‌اند ؟ اظهاز نظرها چه می گویند ؟

تا كنون خوانده بوديم كه پروين اعتصامي به دليل حصبه از دنيا رفته؛‌ اما اين روزها كه فرضيه‌ي قتل اين شاعر معاصر مطرح شده، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ...
1 57 58 59
اخبار فوری