فاقد تصویر شاخص

امام جمعه موقت تهران گفت: دنیایی که به این وضع درآمده است به یک امامت و ولایت نیاز دارد

امروز دنیای استکبار این همه فساد ایجاد کرده و در وحدت مسلمین تفرقه می‌اندازد و مشکلات اقتصادی را برای مسلمانان ایجاد کرده است، در حقیقت این وضعیت را دشمن، صهیونیست و یا عوامل وابسته و پشتیبان اینها وضع کرده‌اند که شرایط دنیای اسلام چنین شده است
اخبار فوری