میر کوشش
«امیرهوشنگ میرکوشش»

دستورکار سلسله سفرهای تیلرسون به منطقه و حاشیه خلیج فارس

آمریکا به دنبال اجماع منطقه‌ای برای حمایت از اسرائیل است که مصر یکی از کشورهایی خواهد بود که واشنگتن سرمایه‌گذاری روی آن را در دستور کار قرار داده است.
اخبار فوری