فاقد تصویر شاخص

گلشیفته فراهانی : به مادرم اتهام بهائیت زده اند + تصویر

زمانی که من ایران را ترک کردم با همسرم بودم و حتی دو سال نیز با هم در خارج از ایران زندگی کردیم اما حالا دیگر از هم جدا شده ایم
اخبار فوری