فاقد تصویر شاخص

روساي ۶ دانشگاه‌ كشور با راي اعتماد اعضاي شورا عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شدند

در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که شامگاه سه‌شنبه به رياست محمود احمدي‌نژاد برگزار شد، چند نفر از روساي دانشگاه‌هاي كشور با راي اعتماد اعضاي شورا انتخاب شدند.
اخبار فوری