میر سلیم
 سیدمصطفی میرسلیم

سیاست‌هاى کلى مقابله با سوانح، پس از ۱۲ سال هنوز عملیاتی نشده است

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نوشت: شخصا خود را موظف مى‌دانم از هم‌میهنان عزیز بویژه زلزله‌زدگان عذرخواهى کنم چراکه سیاست‌هاى کلى مقابله با سوانح طبیعى دوازده سال است که تصویب شده ولی قدم شایسته‌اى براى عملیاتى کردن آن انجام نگرفته است.
اخبار فوری