نوشته هایی با برچسب علي محمد غريباني

ممكن است خاتمی در انتخابات كانديدا شود

آقاي خاتمي نگفته كه اگر شرايط فراهم شود، ممكن است در انتخابات كانديدا شود.

همايش جبهه اصلاحات به زودي و تحت عنوان همايش سراسري برگزار مي شود

رئيس دوره اي گروه موسوم به «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» از احتمال برگزاري همايش اين جبهه با حضور گروههاي 18گانه خبر داد. علي محمد غريباني به ايلنا گفته است: همايش جبهه اصلاحات به زودي و تحت عنوان همايش سراسري شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات برگزار مي شود كه قطعا از تمام گروههاي اصلاح طلب براي شركت […]


آخرین اخبار