نوشته هایی با برچسب علی‌اکبر روح‌نواز

پنجره ارتباطی نوین شورای نگهبان

باید اذعان کرد که شورای نگهبان در میانه دهه حاضر در حوزه ارتباطی «پوست‌اندازی» کرده و با توسعه ارتباطات خود با نهادهای مشابه نظارتی دنیا نقطه عطفی را رقم زده است.

 


آخرین اخبار