یوسف پور
علی یوسف‌پور

جای آیت‌الله هاشمی پُر نشد چون…

یک سال از فوت آقای هاشمی می گذرد اما سئوال این است که آیا کسی در این مدت توانست جای او را پر کند؟ من معتقدم با ویژگی هایی که آقای هاشمی رفسنجانی داشت، کسی در یک سال نتوانست و آینده هم نخواهد توانست جای او را بگیرد و پر کند. پایان نامه کارشناسی ارشدم درباره نقد به دولت آقای هاشمی بود. در مقدمه پایان نامه نوشتم در 200 سال گذشته در میان سیاستمداران ایرانی فردی مثل آقای هاشمی کم نظیر داشتیم که چنین جامعیتی را داشته باشد.
فاقد تصویر شاخص

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۷۰۰ هزار تومان

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: در جلسه هیئت امنا افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۷۰۰ هزار تومان تصویب شد و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
اخبار فوری