علی اکبری
محسن مهدیان

فصل جدید نماز جمعه

اما تغییر مدیریت شورای سیاست گذاری با همه زحماتی که طی مدیریت 17 ساله آقای تقوی کشیده شده، منشا تحول و امیدواریست. ان‌شاءالله آقای حاج علی اکبری فکری برای این سرمایه گرانبها کند. ۹۰۰ کرسی ائمه جمعه را نباید دست کم گرفت.
اخبار فوری