سریع القلم
محمود سریع‌القلم

مذاکرات برجام خالی از دانش بین‌المللی و دچار هیجان بود

استاد دانشگاه گفت: اگر دستگاه دیپلماسی ما در رابطه با موضوع برجام مشاور بین‌المللی می‌گرفت و متن مذاکرات 22 جلدی آمریکا و چین را مطالعه می‌کرد،به طور قطع موفقیت بیشتری با دریافت امتیازات حاصل می‌شد.  
فاقد تصویر شاخص

استراتژی آمریکا نسبت به ایران گشایش‌های قطره‌ای و تدریجی است

سریع القلم مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه تصمیم آمریکا تداوم فشار بر ایران است، تاکید کرد: رئیس جمهور جدید استراتژی آمریکا درباره ایران را تغییر نخواهد داد.
فاقد تصویر شاخص

مشاور روحانی کراواتی شد+تصاویر

رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد مشاوری که هنوز پروتکل‌های ابتدایی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در پوشش اسلامی - ایرانی رعایت نمی‌کند، چگونه می‌تواند حافظ منافع مردم ایران باشد؟
اخبار فوری