فاقد تصویر شاخص

حذف اسم «گلمراد حلیم اف» از فهرست اینترپل

رسانه‌های تاجیک از حذف اسم «گلمراد حلیم اف» سرهنگ فراری تاجیکستان و عضو ارشد داعش از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل خبر دادند.
اخبار فوری