به گزارش افق نیوز، این موضوع را «اعظم طالقانی» همسر او روز دوشنبه در کانال خبری خود منتشر کرده است.

بسته‌نگار از جمله مبارزان پیش از انقلاب بود و بارها به موجب فعالیت‌های سیاسی خود به حبس در زندان‌های ساواک محکوم شد.