ییلدریم رئیس پارلمان ترکیه شد

به گزارش افق نیوز/ بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر پیشین ترکیه و‌ معاونرئیس حزب عدالت و توسعه، به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.