سکه از مرز چهار میلیون تومان عبور کرد/قیمت سکه در 6 شهریور 97

به گزارش افق نیوز/  سکه امامی با قیمت ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ، نیم سکه با قیمت ۱ میلیون ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد شد.

11