به گزارش افق نیوز/  مامه تیام طى دو ماه گذشته هیچ مصاحبه اى با رسانه هاى ایرانى نداشته است و اگر مطلبی عنوان شده از قول اطرافیان او بوده است.

این مطلب را مهاجم سنگالى سابق استقلال در پاسخ به یک کاربر در صفحه شخصى اش در شبکه هاى مجازى عنوان کرده است و نوشته اگر بخواهم خودم مستقیم با هواداران استقلال از طریق فضای صحبت خواهم کرد.

وی که طی چند روز گذشته ۲ بار در باره استقلال پیام منتشر کرده باید دید چه صحبتی با هوادران آبی پوشان پایتخت خواهد داشت.