به تازگی عکسی از ابراهیم تاتلیسس منتشر شده که او را با شال ویژه هوادارن تراکتورسازی نشان می دهد.