اقدامی اخلاقی و زیبا از سوی پرسپولیسی‌ها

پرسپولیس