عکسی از ریه های علی انصاریان که متاسفانه نشان می دهد درگیری ریه ها به خاطر ابتلا به کرونا به بالای ۹۰درصد رسیده است

عکس ریه علی انصاریان کرونا