فاطمه ایمانی مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای استان قزوین در خصوص پیگیری امور حقوقی این شرکت اظهارداشت: یکی از مهمترین وظایف دفتر حقوقی شرکت، انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت در مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و دادگاههای اداری و نیز مستند سازی اموال غیر منقول به منظور ساماندهی دارایی های شرکت است که در این زمینه اقدامات متعددی برای اخذ اسناد بستر رودخانه ها و همچنین املاک شرکت صورت گرفته و کماکان نیز در جریان است.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای استان قزوین تصریح کرد: طبیعتاً بیشترین حجم دعاوی شرکت مربوط به  دعاوی کیفری علیه متخلفان حوزه آب، از جمله حفاران و بهره برداری غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی و مابقی دعاوی مربوط به تجاوز صورت گرفته به حریم و بستر رودخانه ها و کانال های آبرسانی است، که اقدامات لازم برای دفاع از این دعاوی توسط دفتر حقوقی شرکت صورت گرفته است.

پیگیری ۳۹۳ فقره پرونده در سال گذشته/ ۱۴۰ فقره در سال جاری

وی افزود: در سال گذشته ۳۹۳ فقره پرونده حقوقی و کیفری شرکت آب منطقه ای قزوین توسط مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که در ۳۲۱ مورد از این پرونده ها رأی به نفع شرکت و در ۷۲ مورد نیز رأی علیه شرکت صادر شده است.

image_2021_7_24-20_0_16_935_Npg

ایمانی بیان کرد: البته عمده احکامی که علیه شرکت آب منطقه ای صادر شده مربوط به نقض احکام صادره توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری و تکلیف کمیسیون یادشده جهت رسیدگی مجدد بوده و هیچ یک از احکام صادره علیه شرکت، مربوط به محکومیت های مالی نبوده است.

برنا/ ایمانی یادآورشد: همچنین موضوع معافیت شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی به جد مورد مطالبه قرار گرفته به نحوی که در سال گذشته هیچ وجهی بابت هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری از سوی این شرکت پرداخت نشده است.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای قزوین اظهارداشت: در سال جاری نیز تاکنون ۱۴۰ فقره پرونده حقوقی و کیفری در جریان رسیدگی قرار گرفته که در ۹۰ درصد از پرونده ها آرا «له» و به نفع شرکت صادر شده است.

وی همچنین  گفت: ۱۲۰ مورد از پرونده های یاد شده مربوط به شکایت علیه اشخاص بوده که از این بین ۶۰ مورد آنها نیز مربوط به جرایم حفر و بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی است.