عکسی از نگین معتضدی و همسر جدیدش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نگین معتضدی و همسر جدیدش که کارگردان است.نگین معتضدی و همسر جدیدش در پشت صحنه کار جدیدش.نگین معتضدی و همسر جدیدش در کنارهم.