گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴٫۵

محل وقوع: عراق – حوالی قصر شیرین(کرمانشاه)

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۲۰:۱۳:۰۱

طول جغرافیایی: ۴۵٫۲

عرض جغرافیایی: ۳۴٫۷۷

عمق زمین‌لرزه: ۹ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۴۴ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

۵۸ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)

۶۹ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۶۸ کیلومتری ایلام

۱۷۴ کیلومتری سنندج