او بیان کرد: از ستاد ملی مبارزه با کرونا و سخنگوی ستاد ملی باید این موضوع را پیگیری کرد که چرا با وجود اینکه اعلام کردند محدودیت های شبانه لغو شده است اما مصوبه ای به پلیس راهور ابلاغ نکردند.