به گزارش افق نیوز ، طی حکمی از سوی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی شد.

وی جانشین حسن کریمی شد که از سال ۹۶ مسئولیت شرکت توسعه را بر عهده داشت.