وحید امیری که در بازی برابر کره جنوبی در ترکیب اصلی تیم ملی به میدان رفت پس از این دیدار پیام ویژه ای را برای هواداران فوتبال و تیم ملی منتشر کرد.

امیری