جزئیات ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور بدون ثبت اموال در سامانه قوه قضاییه

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح کمیسیون قضائی مجلس درباره اموال مسؤولان گفت: طبق طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزایش دارایی مسؤولان و همچنین خروج از کشور منوط به ثبت در سامانه قوه قضائیه است.

افق نیوز ، سید کاظم دلخوش امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شفافیت اموال تمامی مسؤولان باید مشخص شود، اظهار کرد: شفافیت اموال مسؤولان در هر سطحی منجر به اعتماد مردم به نظام و  آن مسؤول شده و تصویب طرح  شفافیت اموال مسؤولان به کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به طرح  کمیسیون قضائی مجلس درباره اموال مسؤولان گفت: این طرح یکی از بهترین طرح‌ها بوده و دارای بندهای متعددی است که بر آن اساس اموال و دارایی کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی خانواده‌هایشان در یک سامانه ثبت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، خروج مسؤولان از کشور را منوط به ثبت دارایی‌های خود در سامانه قضایی دانست و افزود: طبق طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزایش دارایی مسؤولان و همچنین خروج از کشور  منوط به ثبت در سامانه قوه قضائیه است.

دلخوش با تأکید بر لزوم توجه نظارت  دستگاه‌های نظارتی بر روند و تغییرات اموال مسؤولان بیان کرد: محرمانه بودن طرح اموال مسؤولان در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته است، لذا تغییرات اموال مسؤولان باید تحت نظارت بخش‌ها و دستگاه‌های مربوطه باشد.

فارس