هانیه غلامی در لباس جادویی اش /عکس

هانیه غلامی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.  هانیه غلامی با انتشار این تصاویر نوشت:

خب بعد از ۲۶ سال

گفته بودم یک روز برمیگردم به دنیای خودم

به دنیای جادویی

به مدرسه جادویی

به hogwarts school of witchcraft and wizardry

هانیه غلامی در لباس جادویی اش /عکس

هانیه غلامی در لباس جادویی اش /عکس