به گزارش افق نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه (۹ اسفندماه) در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندهای الحاقی (۱)، (۲)  تبصره (۱۰) را تصویب کردند و با حذف بند الحاقی (۳) تبصره (۱۰) لایحه بودجه مخالفت کردند.

بر اساس بند الحاقی (۱) آمده است: در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت “جزای مالی” عبارت “جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است” اضافه می‌شود.

طبق بند الحاقی(۲) نیز معادل ۲ درصد وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور واریز نماید.

بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی (۳)  که نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند، آمده است: مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل (۱۱۰) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. سربازان متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می شوند.