کهنوج در جنوب کرمان لرزید

کانون این زمینه لرزه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین واقع شده است.

این زلزله در عرض جغرافیایی ۲۸.۱۳۴ و طول جغرافیایی ۵۷.۶۸۹ درجه روی داده است و تا کنون خسارتی از این زلزله دریافت نشده است.

صبح امروز دو زمین لرزه ۴.۶ و ۲.۹ ریشتری کهنوج و یک زمین لرزه ۲.۸ ریشتری راور را تکان داده است.

مهر