«فداحسین مالکی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با “اهمیت سفر گروسی به تهران و رایزنی ها با وزیر امور خارجه” گفت: سفر آقای گروسی به تهران  همیشه حائز اهمیت بوده و خصوصا در این شرایطی که مذاکرات وین به نقطه حساس خود رسیده است و در آستانه یک توافق کلی هستیم و همچنین بحران اوکراین هم به نوعی تاثیرگذار در معادلات کلان دنیا خواهد بود. قطعا یکی از موضوعاتی که آقای گروسی مطرح می کند این است که جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز کشور کوتاه بیاید و به نوعی می خواهد مسئله را به جایی برساند تا ایران از خواسته های به حق خود دست بکشد.

وی در ادامه گفت: چون آقای گروسی و دوستان قبل و فعلی را می شناسیم، می دانیم بدنبال گرفتن امتیاز هستند، طبیعی است آقایانی که با ایشان مذاکره می کنند باید خیلی مراقب باشند. قدرت چانه زنی ایران از بحران اوکراین به مراتب بیشتر شده و باید از این فرصت ها استفاده کنیم و نسبت به خواسته های به حق کشور خود وادادگی در مقابل آقای گروسی نداشته باشیم.

فدا حسین مالکی مطرح کرد: موضوعاتی که احساس می‌شود در دستور کار آقای گروسی قرار دارد متنوع است یعنی دقیقا هم می تواند اختلاف پادمانی باشد و هم موضوعاتی که اروپایی ها به دنبالش هستند اینها در دستور کار گروسی است .احتمال اینکه گروسی پیشنهاد کند که ایران مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشد وجود دارد.