پرتلفات‌ترین چهارشنبه‌سوری ۱۰ سال گذشته رقم خورد/عکس

هرسال موعد چهارشنبه‌سوری که سر می‌رسد افراد زیادی متاثر از انفجار مواد محترقه مصدوم یا فوت می‌کنند، امسال هم از این اتفاقات تلخ مستثنا نبود.

تصاویر تکان دهنده از مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال؛ بیشترین مرگ در ده سال گذشته رقم خورد

تصاویر تکان دهنده از مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال؛ بیشترین مرگ در ده سال گذشته رقم خورد

تصاویر تکان دهنده از مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال؛ بیشترین مرگ در ده سال گذشته رقم خورد

تصاویر تکان دهنده از مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال؛ بیشترین مرگ در ده سال گذشته رقم خورد

تصاویر تکان دهنده از مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال؛ بیشترین مرگ در ده سال گذشته رقم خورد