برخورد جالب یک استاندار با افسر پلیسی که ماشینش را متوقف و جریمه کرد

خودروی حامل مهران فاطمی استاندار یزد ظهر دوم فروردین ماه سال جدید در حال تردد در محور شیراز- یزد بود که به دلیل سرعت غیرمجاز توسط پلیس راه متوقف شد.

ستوان یکم روح الله دهقان افسر شیفت پلیس‌راه و کارشناس تصادف فرماندهی انتظامی استان بعد از توقف خودروی استاندار وی را شناخت در عین احترام عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد را به دلیل تخلف رانندگی جریمه کرد.

واکنش متفاوت یک استاندار به توقف و جریمه خودرویش توسط افسر پلیس

افسر پلیس راه یزد-شیراز، در ادامه اعمال قانون راننده استاندار یزد به نام مهدی زارع بنادکوکی را با کد تخلف ۲۰۵۶، ششصدو سی هزار ریال معادل ۶۳ هزار تومان تومان جریمه کرد.

استاندار یزد هم بعد از اعمال قانون پلیس راه از افسر شیفت به پاس تعهد و انجام وظیفه بدون تبعیض با صدور پیامی قدردانی کرد.

واکنش متفاوت یک استاندار به توقف و جریمه خودرویش توسط افسر پلیس

در بخشی از پیام قدردانی استاندار یزد آمده: اینجانب بر خود لازم می دانم از وظیفه شناسی و قانونمداری جنابعالی در عمل به وظایف محوله بدون تبعیض با اولویت عدالت محوری صمیمانه قدردانی کنم.