سوالات ملی از وزیر کار در مجلس
اعلام
وصول شد

سوالات ملی سه نماینده مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس، موارد اعلام وصول شده را قرائت کرد که بر اساس آن سوال ملی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص علت تبعیض در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سوال ملی مجتبی محفوظی نماینده آبادان و برخی از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون درباره استنکاف از بکارگیری نیروهای بومی توانمند اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو از وزیر تعاون درباره علت تضییع حق حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و علت عدم وصل مجدد بیمه‌های قطع شده آنها و اینکه چرا بیمه های جدید واجدین شرایط پذیرفته نمی شود؟ اعلام وصل شد.

سوالات ملی از وزیر کار در مجلس اعلام وصول شد