انتشاراوراق گواهی سپرده مدت داربانک توسعه تعاون

بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران;بانک توسعه تعاون در سال جاری گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری منتشر می کند. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این اوراق یکساله و بدون امکان تمدید در سررسید قرارداد است. نرخ سود;اوراق گواهی سپرده مدت دار ۱۸ درصد سالانه و در مقاطع یک […]

بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران;بانک توسعه تعاون در سال جاری گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری منتشر می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این اوراق یکساله و بدون امکان تمدید در سررسید قرارداد است.
نرخ سود;اوراق گواهی سپرده مدت دار ۱۸ درصد سالانه و در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت است. همچنین نرخ سودبازخرید قبل از سررسید اوراق ۱۰ درصد سالیانه محاسبه و پرداخت می شود.
مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خریداوراق گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری;اقدام کنند.