اولین واکنش احمدی‌نژاد به حادثه متروپل

مشاور رسانه ای احمدی نژاد در دولت دهم، درباره سکوت رئیس جمهور دولت های نهم و دهم در برابر حادثه متروپل توضیح داد.

علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای احمدی نژاد در دولت دهم در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

امروز (چهارشنبه) از احمدی نژاد درباره سکوت ایشان در قبال فاجعه ریزش ساختمان متروپل آبادان سوال کردم.

در حالی که سرش را با تاسف تکان می داد، گفت: من چه باید بگویم؟ در باره کدام بخش بگویم؟ چگونه بگویم؟ به چه کسی بگویم؟ دلم با خوزستان و مردم داغدیده آبادان است.

این پاسخ احمدی نژاد روشن ساخت که سکوت ایشان در برابر فاجعه آبادان، بی حکمت نبوده است!

خبرانلاین