عضو کمیسیون اقتصادی: افزایش حقوق متناسب با تورم مطالبه به حق بازنشستگان بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم مطالبه به حق بازنشستگان بود که در هیات دولت به تصویب رسید.

مسلم صالحی یکی از مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور را بحث افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم عنوان کرد و گفت: کار بزرگی که امروز هیات دولت انجام داد یعنی افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از نرخ تورم، جای تبریک دارد.

نماینده مردم اقلید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با این قبیل تصمیمات و اقدامات شاهد رضایتمندی بازنشستگان و تحقق مطالبات بحق این قشر باشیم.