احسانی در مورد اینکه رأی پرونده چه زمانی صادر می‌شود، گفت: «قرار بود دوشنبه هفته قبل این حکم صادر شود ولی نمی‌دانم چرا کمیته تعیین وضعیت در این خصوص تعلل می‌کند و ما هم منتظریم تا حکم صادر شود.»