آرشیو روزانه : ۲۴ مهر, ۱۳۹۹

۲۴مهر
رئیس سازمان پدافند غیرعامل

تمام ظرفیت های نیروهای مسلح در اختیار ستاد کرونا

سردار جلالی گفت: تمام ظرفیت‌های بهداشتی، درمانی و انتظامی نیروهای مسلح نیز در اختیار این ستاد برای اجرای مصوباتش قرار دارد.

آمار کرونا
[cov2019]